Election lawyer Glenn Chong bares shocking truth behind Smartmatic and Comelec conspiracy to cheat Marcos in 2016 election

For some time now, people have been talking about Bongbong Marcos getting cheated in the last election, paving the way for a Robredo victory.

Of course, the Robredo camp and her lawyer flatly denied any of the accusation hurled by the Marcos camp.

However, if the evidences of election cheating presented by Bongbong Marcos himself were true, it looks like Robredo’s hold of the VP position is standing on a shaky ground.

To help us understand how Robredo benefited from the collusion of Comelec and Smartmatic in the last election, election lawyer Glenn Chong took to Facebook to explain how the cheating was done in a clear and simple manner.

PALIWANAG SA “SHOCKING” AT “HIGH QUESTIONABLE” BALLOT IMAGES

Ang ballot images ay mga larawan ng balota na kinuha ng makina (VCM) noong ipinasok ng botante ang kanyang balota. Sa huling pahina ng larawan ay ang Vote Summary. Dito ipinapakita ng makina kung paano nito binasa ang boto at sino ang binigyan ng score. Lahat ng mga larawang ito ay naka-save sa SD card. Ito ay naka-encrypt o coded kaya hindi mababasa ng kahit sinuman maliban na lamang kung dumaan na ito sa decryption software (app) na hawak ng Comelec. Kapag na decrypt na ang laman ng SD card, dito pa lang natin mababasa o makikita ang mga larawang kinuha ng mga makina.

Dahil light red o orange ang kulay ng bawat oval para sa boto, hindi na ito makikita sa black and white ballot image scans. Malamang ay inutos ng Comelec sa Smartmatic na lagyan ng square overlay ang bawat lehitimong boto dahil hindi na nakikita ang orihinal na oval.

Lehitimo ang boto kapag ang marka ng botante sa oval ay 20% hanggang 100% ng espasyong nakapaloob sa light red o orange oval. Kapag ang buong espasyo ng oval ang minarkahan ng botante, 100% ito at lehitimo ang boto. Kapag hindi buong espasyo ng oval ang minarkahan ng botante, basta hindi lang bababa sa 20% ng oval, lehitimo pa rin ang boto. Pero kapag bumaba sa 20% ng oval ang minarkahan ng botante, ambiguous mark o hindi malinaw na marka ang tingin nito ng makina. Kapag bumaba pa sa 5% ng oval ang minarkahan ng botante, tulad ng tuldok lamang, hindi na ito makikita ng makina. Ibig sabihin, ang threshold o boundary sa size o laki ng marka upang ito ay tanggapin ng makina ay 20% ng espasyo ng oval. Ang nagset ng threshold o boundary na 20% ay ang Comelec.

Ang square overlay ang palatandaan kung alin sa mga boto ang lehitimo at alin ang hindi. Dito nagkakaroon ng malaking problema at nabuking ang Comelec at Smartmatic.

Isa sa mga ipinagmamalaki ng Comelec at Smartmatic tungkol sa kanilang lumang automated election system ay hindi nadadaya ang eleksyon dahil may ballot images. Ayon sa kanila, ito ay “functional equivalent” ng balotang papel na ginamit ng botante sa halalan. Malalaman daw kung pinakialaman o binago ang mga balotang papel. Kaya sa protesta, pinagpipili ang mga partido kung balotang papel ba ang gagamitin sa recount (mas magastos) o printed ballot images na lamang (mas mura) ang bibilanging muli dahil diumano ay parehong-pareho naman talaga ang dalawa. Pero dahil sa square overlay na ito, malinaw na hindi na magkapareho ang balotang papel at ang ballot image dahil sa balotang papel oval ang nandoon at hindi square habang sa ballot image naman ay walang oval pero meron namang square.

Ang paglagay ng square overlay sa ballot image ay isang uri ng tampering o pagbabago dahil hindi na makatutuhanan ang larawang ipinapakita sa publiko kumpara sa orihinal na balotang papel ng botante. Ito ay isang malinaw na patunay lampas sa makatuwirang pagdududa (proof beyond reasonable doubt) na nagagawa nga ng Comelec at Smartmatic sa ballot images ang anumang gusto nilang ipakita sa publiko. Kung nakapaglagay sila ng square overlay sa ballot images, posible rin silang makapaglagay ng marka mismo sa mga ovals na hindi naman talaga ibinoto ng botante. Kahit hindi mo man ibinoto, kayang-kaya nilang ipanalo. Ang ibig pala nilang sabihin – hindi madadaya ang kanilang bulok na sistema ng mga taga-labas. Tanging mga taga-loob lamang ang maaring mandaya. GETS NYO NA?

Kailan pumasok ang square overlay na ito? Dalawa ang posibleng suspek. Pwedeng ang VCM mismo, gamit ang instructions mula sa SD card, ang naglagay ng square overlay. Pwede ring ang decryption software (app) ang naglagay nito sa panahon ng decryption operation. Pero kahit saang angulo natin tingnan, tampering pa rin ang kalalabasan.

Kaya sa mga exhibits na ipinakita sa post na ito, malinaw kung sino ang paborito ng sindikato. Ang size (laki o liit) ng marka ng botante ang susi dito. Kapag sumubra sa 20% ng oval ang marka ng botante, dapat ay lehitimong marka ang turing ng makina dito. Dapat ay babasahin niya itong boto. Sa Exhibits #1, #2, #3 at #4 mula Negros Oriental at Camarines Sur, dapat ay nilagyan ng square overlay ang boto para kay BBM upang mabilang itong boto para sa kanya. Dahil walang square overlay, hindi binilang ito. Undervote ang tawag dito. Take note, sa Exhibits #3 at #4, halos magkapareho ang laki ng boto para sa President at VP. Binilang ang sa President pero hindi binilang ang sa VP. Kaya hindi na tayo magtataka kung lumubo ng ilang milyon ang bilang ng undervotes sa VP contest.

Sa Exhibit #5, halos magkapareho ang size ng marka nina Honasan at Robredo. Dapat ay overvoted contest ito dahil sumubra ang boto sa VP pero binigyan pa rin ng score si Leni. Lehitimo ang mga boto nina Poe, Roxas, BBM, Honasan at Trillanes dahil lagpas sa 20% threshold ang mga ito sa Exhibits #6 at #7. Hindi binasa ang mga boto nina Poe at Roxas. Samantalang sa VP, overvoted contest dapat ito dahil sumubra ang boto pero may score pa rin si Robredo. At sa Exhibit #8, malinaw na mas malaking bahagi ng marka para kay BBM ang tumama sa oval. Mas maliit na bahagi ng marka para kay Robredo ang tumama sa oval. Pero ang boto ay napunta pa rin kay Robredo.

Sa ganitong sitwasyon, lubos na nakakagulat at lubos na kaduda-duda para sa ordinaryong mamamayan ang mga larawang lumalabas mula sa mga SD cards ngayon. Pero para sa mga taong lubos na naiintindihan ang sindikatong ito at ang kanilang kalakaran, it is simply a game of “catch me if you can!”

Here are the photos of the pieces of evidence that serve as the basis of Marcos believed that he was indeed cheated by Smartmatic and Comelec, paving the way for a Robredo win.

Credits to Atty. Glenn Chong for the photos.

Exhibit 1

Exhibit 2

Exhibit 3

Exhibit 4

Exhibit 5

Exhibit 6

Exhibit 7

Exhibit 8

Your thoughts?

Add Comment