Activists/critics who shout “DEMOCRACY IS DEAD” every time they disagree with Duterte admin policy gets lectured on Facebook about meaning of democracy

Facebook blogger Noel Landero Sarifa took a swipe at critics who are shouting “DEMOCRACY IS DEAD” in social media.

In a Facebook post, Sarifa asked if democracy in the Philippines is alive and kicking? Otherwise, who k!lled it? “Buhay nga ba ang Demokrasya sa Pilipinas? Sino ang pumapatay nito?”

Next, Sarifa asked what is democracy? He wondered why everytime critics disagree with a government policy, they always say democracy in the Philippines is dead. “Ano nga ba ang demokrasya? Bakit sa tuwing may hindi naayunan sa gobyerno laging sinasabing patay na ang demokrasya sa bansa.”

First, Sarifa started by understanding the meaning of democracy. “Unang-una umpisahan nating intindihin kung ano ang ibig sabihin ng demokrasya.”

Sarifa went on to define what is considered a democratic government. “Ang pamahalaan ay isang demokrasya kapag ang kapangyarihang mamahala ay nasa kamay ng mga tao. Ang tao ang naghalal ng pinuno, ang tao din ang may kakayahang magtanggal ng namumuno.”

Sarifa then asked how will democracy dies? “So paano ba namamatay and demokrasya ng bansa?”

Sarifa proceeded to cite instances wherein democracy can be considered “de@d”.

– Namamatay ang demokrasya kapag ang pamamaraan ng paghalal ay nadadaya. Smartmatic? Kapag preshaded ang mga balota, kung nakaprogram na sa system kung sino ng mananalo, sila ang pumapatay ng demokrasya ng bansa.

– Namamatay ang demokrasya kapag ang iilan ay pilit na mapababa sa tungkulin ang halal na Presidente ng nakararami para sa sariling interes, kapakanan ng mga oligarch, or interes ng partido.

– Namamatay ang demokrasya kapag nabrainwash na ng mga teacher ang mga kabataan ng maling ideolohiya, at hindi na nagkakaroon ng kalayaang magdesisyon ng tama. Pinapalitan ang kasaysayan ng kasinungalian para umayon sa kanila ang hinaharap.

– Namamatay ang demokrasya ng isang bansa kapag ang international na organization ay nangingialam sa internal affairs ng Pilipinas at nagagamit ng opposition para mapatalsik ang pangulo.

-namamatay ang demokrasya kapag nababayaran ng mga oligarch ang mga tao para sa mga pagkilos na nagmimithing patalsikin sa pwesto ang halal ng mga tao.

– Namamatay ang demokrasya kapag ang mga pahayagan, media ay inimpluwensyahan ang mga tao sa kanilang desisyon sa pagpili ng tamang pinuno, kapag hindi nila pinapahayag ang katotohanan, sinisiraan ang hindi nila kandidato, hindi pinapalabas ang kanilang advertisement, accomplisment at totoong pagkatao.

– Namamatay ang demokrasya kapag ang mga tao ay bumuboto labag sa kanilang kalooban dahil nabayaran na sila ng salapi.

– Namamatay ang demokrasya kung ang kumokontrol sa paghalal ng pangulo ay ang mga oligarch at ang mga nasusunod sa decision-making ay ang mga oligarch at hindi ang pangulo.

After giving various examples to help the netizens understand the definition of what critics call “DEAD DEMOCRACY”, Sarifa asked netizens, of course based on their perception and observation, if the democracy can be now considered “DEAD” as critics alleged or decried? “Sa tingin nyo sino ang pumapatay sa demokrasya ng ating bansa? Ang Presidenteng lehitimong naihalal ng nakararami o ang opposition na pilit pinapababa sa pwesto ang presidente?”

Sarifa wrapped up the sermon, no the lecture with wishes in his heart that everytime placard-bearing activists crying about democracy, they know what democracy means. Because, during the Duterte admin, democracy is very much alive and kicking, which they are attempting to k!ll by those who wants to bring down his government. “Sana sa bawat pagtaas nyo ng plakard patungkol sa demokrasya, sa bawat pagsambit sa inyong komento, alam nyo ang ibig sabihin ng salitang demokrasya. Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, buhay na buhay ang demokrasya, pilit lang itong pinapatay ng gustong magpabagsak sa kanya.”

Your comment?

Source: Noel Sarifa

Add Comment