Amp00t@ng nüknük@n ng T@NG@! – Lawyer blurts cuss words when Duterte critic said Baby River died due to charges?

“Amp00t@ng nüknük@n ng T@NG@!

This was the reaction of Atty. Nick Nañgit of the FB page Nick Nañgit – NCN Law upon reading the tweet of defeated OtsoDiretso senatorial bet Samira Gutoc who blamed the “charges” for the de@th of baby River, child of political detainee Reina Mae Nasino.

“Anong konekta ng bata sa mga paratang, ha Samira???, Atty. Nick asked Samira for clarification if what he just read was correct.

Atty. Nick gave Samira no breathing room and continued the cross-examination. “Namatay ba ang bata, dahil sinampahan ito ng kaso o dahil nagka pulmonya?

Atty. Nick further asked another probing question to expose Samira’s knowledge on the case of Nasino, which he knew was almost zero.

“Sino ba ang kinasuhan at bakit? Diba ang ina nito, dahil nakitaan ng mga granada at armas na siyang paglabag sa batas! May human rights worker bang ganun?

Atty. Nick remarked that since the case is inching forward, there is a need to prove the allegations, and legal arguments cannot just be dismissed.

“At dahil umuusad na ang kaso, talagang kailangang patunayan ang mga paratang, at hindi pwedeng isantabi ang mga argumentong legal!

Atty. Nick turned the spotlight on the father of the baby River by asking his whereabouts.

“Nasaan ba ang tatay ng batang yan, at wala ata sa burol? Yun bang küm@nt0t sa ina niya, nasaan? Bakit hindi lumalantad???

Atty. Nick reiterated his earlier question to Samira, stressing why is she demanding justice for the baby? Did somebody m#rd*r the baby? And why the mother needs to be freed, when the case is non-bailable?

“Ngayon, bakit ipipilit mo ang hustisya sa bata? Pinatay ba ito? Sinong pumatay? At bakit palalayain ang ina niya, gayung hindi naman bailable ang mga kaso?

Atty. Nick slammed the wokes, Reds and Dilawans for using the baby’s death to advance their twisted ideology.

“Hanggang sa kamatayan ba ng bata e gagamitin pa rin ninyo ito, para lang isulong ang kabuktutan ng mga w0k¡n@ny0ng d¡l@w@n at pül@h@n!

Atty. Nick expressed a sense of relief Samira miserably lost her senatorial bid, otherwise, she would just disregard the law.

“Mabuti’t olats ka sa eleksyon, dahil kung sakali pala e babaliwalain mo lang ang batas!

Atty. Nick mocked Samira’s tweet saying she “rolled her eyes so hard she almost passed out.”

“May pa roll eyes ka pang putak?! Samahan mo na ng roll over, para natuluyan na sana ang pass out kudakdak mo, T0NT@! 😈👊🇵🇭

Your comment?

Source: Nick Nañgit – NCN Law

Add Comment