Army Lt. Colonel responds to Sarah Elago’s “ROTC won’t teach discipline” statement: “Hindi kami robot ayon sa inyong propaganda.”

Army Lt. Colonel Harold Cabunoc responded to Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago’s statement “ROTC won’t teach discipline and nationalism but blind obedience” on Facebook.

In a Facebook post, Cabunoc told Elago that he disagree with her based on his experience at MSU Marawi ROTC.

Cabunoc claimed that he learned discipline that he did not pick up from her parents like respecting the national flag in a higher level.

He learned that in flag raising, one should put stand erect while singing the national anthem heartily. Also, he learned that love of country is learning by heart that when there are foreign invaders, one should be ready to defend and die for the country.

But to fulfill this, ROTC taught him to respect the chain of command and follow the rule of law.

In addition, ROTC has taught him to become a team player and learn to put the interest of the team over personal interest because it harms team integrity and suffer defeat at the hands of the enemy.

ROTC also taught him Troop leading procedures which mold them into find leaders of small units where they were taught how to plan using the participation of the members of the team and choose the course of action in completing a mission.
This, Cabunoc said, is not blind obedience but leadership development.

In short, Cabunoc said, they are not robots according to their propaganda.

Meanwhile, Cabunoc urged Elago to compare how the leftist organizations recruit the youths to their ranks to join their rallies and eventually becoming recruits of their armed struggle.

In addition, Cabunoc told Elago to compare what Salugpungan at ALCADEV (Lumad schools allegedly run by NGO’s) in Mindanao has been doing, to instruct lumad students to sing “Lupang Sinira”, make lumad students act out as rebels and eventually turn them into child warriors like Asenad Bago of Talaingod.

Cabunoc declared, that is blind obedience of the communist.

Cabunoc ended the post by telling Elago, “Ayaw mi ninyo ilara uy. Sanamagan!” (Don’t take us for fools. Sanamagan!)

Ang ROTC ba talaga ay hindi makapagtuturo ng disiplina na minsan ay hindi naituturo sa tahanan? Blind obedience lang ba talaga ang natutunan ng mga bata?

Disagree ako sayo, Congressman Elago ayon sa aking karanasan sa MSU Marawi ROTC.

Natutunan namin ang mga disiplina na hindi ko natutunan sa mga magulang kagaya ng mas mataas na level na pagrespeto sa national flag. Sa flag raising, dapat pala nakatayong mabuti at isinasapuso ang pagkanta ng pambansang awit. Natutunan din namin ang pagmamahal sa inang bayan sa pamamagitan ng pagsapuso sa itinuro na kung lulusubin ang bansa ng dayuhang mapanakop, handa kaming itaya ang buhay para ipagtanggol ang ating bayan. Para magampanan ito, tinuruan kami ng pagrespeto sa chain of command at pagsunod sa LEGAL na kautusan. Tinuruan kaming maging team player at tanggalin ang ‘pagsasariling mundo’ o (sariling command) na nakakasira sa team integrity at maging dahilan sa pagkatalo sa labanan kontra sa dayuhang kaaway. Tinuruan kami ng Troop Leading Procedures na naghubog sa amin para maging mahusay na leader ng small units, na kung saan tinuruan kami sa pagpaplano gamit ang participation ng members ng team sa pagpili ng courses of actions sa pagsakatuparan ng mga misyon. Hindi blind obedience tawag doon kundi leadership development. Hindi kami robot ayon sa inyong propaganda.

Ngayon, compare mo yan sa paghimok ng inyong mga organisasyon (KABATAAN, LFS, ANAKPAWIS) sa kabataan para magrally nang magrally, at kalaunan ay sumampa sa armadong karahasan. Compare mo sa ginagawa ng Salugpungan at ALCADEV na pakantahin ang batang lumad sa IP school ng ‘Lupang Sinira’, paganapin sa guerilla theater bilang mandirigma, at gamitin sa NPA bilang child warriors kagaya ni Asenad Bago ng Talaingod? Iyon ang BLIND OBEDIENCE ng mga komunista.

Ayaw mi ninyo ilara uy. Sanamagan!

Your comment on this?

Add Comment