‘Bobo!’ Ex-DLSU professor explains why black propaganda of critics vs PRRD won’t stick & continue to fail

“Bobo.”

This is how ex-DLSU History Professor Van Ybiernas called the anti-Dutertes or critics of President Duterte.

Alam mo talagang Bobo ang mga anti-Duterte…

Ybiernas arrived with that conclusion because according to him, the critics of President Duterte are ignorant of the Filipino psyche.

“Walang kamuwang muwang sa psyche ng Pinoy.”

Ybiernas explained that if you insult Filipinos with adjectives like useless, liar or any sharp words to describe President Duterte, this is simply activating the defenses of the supporters of the President.

“Boss, kapag tinawag mong inutil, sinungaling o iba pang matatalas na salita si Pangulong Duterte, ina-activate mo lang ang defenses ng mga supporters ng pangulo.”

More so if the criticism against the President is not fair and balance, the attack against the President will not get the support of the people. Instead of hitting the mark, the opposite happens. The attack simply misses their target big time – President Duterte.

“Dahil hindi fair at balanced ang kritisismo nyo sa pangulo, WALANG KUMAKAPIT sa mga atake nyo. So imbes na makasapul kayo, waley! Hindi nyo tinatamaan ang pangulo.”

Ybiernas the attack simply encourages the supporters of the President to ignore their criticism because the critics are saying the President has done nothing good, which Duterte supporters completely disagree.

“Ini-encourage nyo lang ang mga supporters ng pangulo na bale-walain ang inyong puna dahil wala nang nagawang maganda ang pangulo sa inyo.”

Ybiernas offered a word of advice to the critics.

“Balansehin nyo ang banat kung gusto nyo makasapul.”

However Ybiernas reasoned that since the critics of President Duterte are dumb or stupid, they would simply brush aside his advice and keeps on employing their present strategy.

“Kaso dahil marami sa inyo ay mga Dilawang bobo, wala rin mangyayari. Itutuloy nyo pa rin lang ang kabobohang ginagawa nyo.”

Ybiernas noted that when the critics of President Duterte failed to convince the public, they would resort to name-calling like “bobotante” and what not, thus further widening the gap between them and the public. Ybiernas cannot help but call them stupid and dumb.

“Tapos kapag di nyo nakumbinsi ang taumbayan, tatawagin nyong bobotante. E di lalong di nyo nakuha ang suporta nila. Antatanga at ambobobo nyo talaga, in fairness.”

Your comment?

Source: Van Ybiernas

Add Comment