Pinoy Trending News

Ex-DLSU prof says President Duterte the real target of America when cancelling US visa of Senator Bato, tells President Duterte to scrap VFA in retaliation

Former Dela Salle History professor Van Ybiernas really knows how to troll the dilawans.

In a Facebook post, Ybiernas wrote that because the dilawans are “bobo” or dumb, they don’t understand what is happening re PRRD threatens to scrap VFA.

“Dahil nga bobo ang mga bobo, hindi nila maintindihan ang mga nangyayari.”

Ybiernas cited three reasons to explain why President Duterte threatened to scrap the agreement with the US.

First, Ybiernas claimed that cancellation of Bato’s US visa was because of the WOD. In other words, this is clearly a case of the US meddling the country’s internal affairs.

“Una, napakalinaw naman na kinansela ng US ang visa ni Bato dahil sa War on Drugs. Samakatuwid, pakikialam ito sa soberanya ng Pilipinas.”

Second, PRRD ran to Senator Bato’s rescue not because of personal friendship but because Bato’s US visa was cancelled for following PRRD’s order. In other words, it was not Bato- who simply followed PRRD’s order- who was punished by the US but the President who was brain behind WOD.

“Pangalawa, kinampihan ng pangulo si Bato hindi dahil malapit sila sa isa’t isa kundi dahil nakansela ang visa ni Bato dahil sumunod siya sa utos ng pangulo. Samakatuwid, hindi talaga si Bato —na sumunod lang naman sa utos ng pangulo— ang kinakastigo ng US kundi ang pangulo mismo na siyang nasa likod ng War on Drugs.”

Third, the Filipino people voted President Duterte because he promised WOD. Until now, the Filipino people are behind him wit h regards to WOD. The people also elected Bato to the senate because of WOD because that’s the only capital for his candidacy.

“Pangatlo, ibinoto ng sambayanang Pilipino ang pangulo dahil nga ipinangako nya ang War on Drugs na yan. Hanggang ngayon suportado ng taumbayan ang pangulo dyan. Ibinoto ngang senador ng taumbayan si Bato dahil sa War on Drugs kasi iyan lang naman talaga ang puhunan ni Bato sa kanyang kandidatura.”

In short, the ones punished by America with the cancellation of Bato’s US visa are the Filipino people who give the President and Bato the power on WOD.

“SAMAKATUWID, ANG KINAKASTIGO TALAGA NG AMERICA SA PAGKANSELA NG VISA NI BATO AY ang sambayanang Pilipino na nagbigay ng kapangyarihan sa pangulo at kay Bato para sa War on Drugs.”

Ybiernas asked why he was angry at America for cancelling the US visa of Bato?

He replied he is one of the millions of Filipinos who stand behind President Duterte’s WOD. He is the one and the rest of the Filipinos who give President Duterte and Bato the authority to launch WOD. The US has no right to punish Bato or anyone because of WOD. He and the Filipinos alone have the right to punish Bato and President Duterte on the WOD.

“Bakit ako galit sa America dahil sa pagkansela ng visa ni Bato?

Kasi isa ako sa milyon-milyong Pilipino na tunay na nasa likod ng War on Drugs na yan. Inutusan ko ang pangulo at si Bato na gawin yan.

At walang karapatan ang America na parusahan si Bato o sinuman dahil sa War on Drugs

Ako lang. Tayong mga Pilipino lang ang may karapatan na parusahan si Bato at ang pangulo sa War on Drugs.”

Ybiernas ended the FB rant telling the President to scrap the VFA in retaliation for meddling in WOD.

“Kanselahin na ang tanginang VFA na yan bilang sagot sa panghihimasok ng America sa War on Drugs na ipinag-utos ko at ipinag-utos ng milyong milyong mga Pilipino!”

Your comment?

Source: Van Ybiernas

Exit mobile version