“He’s old, he’s tired, he’s imperfect – but he’s till the best we’ve got and he’s never giving up! So are we.” — Netizen’s open letter to PRRD haters

Facebook netizen MJ Quiambao Reyes has penned an open letter addressed to all the PRRD haters and socmed likes it.

As usual, Reyes opened with the salutation, “DEAR PRRD HATERS,”

Reyes wrote that if the haters had not been blinded by greed for money and power and grown conceited, they would have seen last night what she saw and felt. Kung sana hindi kayo binubulag ng pagkaganid sa pera’t kapangyarihan at hindi nasobrahan ang taas ng tingin nyo sa inyong mga sarili, sana nakita nyo kagabi ang mga nakita at naramdaman ko:

A President who does not mind his looks and his choice of words but what matters to him, is that every Juan perfectly understands his message so that their fears are somewhat diminished. “Isang Pangulong walang pakialam sa porma o sa mga mabubulaklak na salita. Ang mahalaga sa kanya ay ang maunawaan sya ni Juan at Juana at kahit paano ay maibsan ang kanilang mga pangamba.”

A President who, just like any ordinary people feels sad and scared but he tried his best to look calm so that we will not panic and can think straight. “Isang Pangulong tulad ng ordinaryong Pilipino ay may lungkot at pangamba ring nadarama pero pilit niyang nilalabanan para tayo ay mapakalma at makapag isip ng tama.”

A President who is tired and not in the pink of health but still working hard to fulfil the job he was sworn to do. “Isang Pangulong pagod (sa dami ba namang sunud-sunod na trahedya at hamong hinaharap nya) at hindi na kalakasan ang pangangatawan, pero nagpapakatatag at ginagampanan ang tungkuling sinumpaan at mga pangakong binitiwan.”

A father who is offering his remaining hours and ounce of strength to fight and take care of the welfare of the country. “Isang AMANG iniaalay ang natitirang oras at lakas para ipaglaban at pangalagaan ang kapakanan ng bayan.”

Reyes sounded disappointed that the haters of PRRD are full of depravity, greed and arrogance. Hence, they are incapable of seeing but darkness and ugliness that comes from their own reflection. “Sayang at napupuno kayo ng kasamaan, kasakiman, kayabangan. Wala na tuloy kayong ibang makita kundi kadiliman at kapangitang galing mismo sa inyong mga sariling repleksyon.”

Your comment?

Source: MJ Reyes

Add Comment