Lawyer slams Sen. Risa Hontiveros’ proposal to realign Anti-Insurgency Fund to #RollyPH

ICYMI, Senator Risa Hontiveros has proposed that the Anti-Insurgency Fund of the AFP, part of the P16B next year, is realigned to Typhoon Rolly rehab and to help the victims.

According to Hontiveros, it would be more meaningful if the government appropriate more funds in the recovery efforts in typhoon-ravaged provinces and for Filipinos rather than give funds to the NTF-ELCAC (National task Force to End Local Communist Armed Conflict) program of the government.

“Talagang ang mga galamay ng kabilang parlor ay naglipana na!”

This is how Atty. Nick Nangit, admin of the FB page bearing his name and law firm, described Senator Risa Hontiveros in light of her proposal, which is designed to cripple the AFP’s anti-insurgency campaign.

Atty. Nick remarked the Senator wanted to use the typhoon as justification to de-fund NTF-ELCAC, which he described is very crucial for our country to put an end to the insurgency. Atty. Nick added Hontiveros is just one vote and hope she will lose in the voting.

“Gagamitin pang dahilan nitong aleng ito ang bagyo, para lang alisan ng pondo ang NTF-ELCAC na kailangan ng ating bansa masugpo na ang mga pül@h@n! Iisang boto lang siya, at sana’y matalo siya sa botohan!”

First, the likes of Hontiveros opposed the Anti-Terror Act and spoke against red tagging.

“Una, ang mga burikak na maluluwang kinontra ang Anti-Terror Act at dumakdak laban sa red-tagging.”

Followed by all sorts of news to distract the public’s attention away from the exposes of Gen. Parlade and Jerry Celiz aka Ka Eric.

“Tapos, sinundan ito ng kung anu-anong balita, para lang alisin ang pansin sa isiniwalat nina Gen Parlade at Jerry Celiz aka Ka Eric.”

Atty. Nick noted that this was followed by blabbering from a few but noisy Red academes, artists, paid media, fake advocacy groups, crooked professionals and deceitful religious groups.

“Masusundan pa ito ng mga ngakngak galing naman sa maliliit pero maiingay (at hindi lahat) na pül@h@ng akademya, sining kuno, bayarang media, adbokasiyang peke, balikong propesyonal, at mapanlinlang na relihiyon.”

“Ganyan na sila ka-desperado at desperada!” Atty. Nick remarked that’s how desperate the Leftist right now.

Atty. Nick remarked that these people would try their best to cover the stinks of their stupid ideology. Atty. Nick thanked we have social media now because it’s a big help in disseminating the truth.

“Pipilitin nilang pagtakpan ang baho na umaalingasaw sa kanilang mga bugok na paniniwala! Mabuti’t may social media na ngayon na tumutulong sa pagpapakalat ng katotohanan!”

“Yes to #truthtagging! 👊🇵🇭👍🏼 Atty. Nick said with great resolved.

Thoughts?

Source: Nick Nañgit – NCN Law

Add Comment