Lawyer to State U scholar who curses Duterte gov’t: “Huwag mo sirain ang buhay mo, Cont@we, sa maling paniniwala.”

Our favorite legal expert Atty. Nick Nañgit of the FB page Nick Nañgit – NCN Law has offered his time to educate Iskolar ng Bayan Jejomar Contawe who earned the notoriety for cursing the Duterte government.

Atty. Nick opened the FB post by giving netizens a brief intro of his subject matter who earned notoriety on socmed following his rude remarks.

‘Nakapagtapos diumano itong si Jejomar Contawe sa Tarlac State University (“TSU”) at lumabas sa litratong ito na iskolar daw siya ng mga Pilipinong nagbayad ng buwis at hindi ng minumura niyang pamahalaan.’

Atty. Nick clarified he is going to discussed the twisted thinking of the State U scholar. ‘Ating talakayin ang baluktot niyang pag-iisip.’

First, taxpayers money pay for his tuition in the State University. But, he did not understand how the taxes ended up funding his education.

‘Una, oo nga’t sa mga nagbayad ng buwis nanggaling ang tinamasa niyang pag-aaral sa isang pampublikong pamantasan, subali’t hindi niya nauunawaan kung paano napunta ang buwis sa pamantasang iyon.’

‘Ang buwis ay hindi aandar mag-isa,’ Atty. Nick said emphatically.

Atty. Nick explained that the collection of taxes start when Congress passed a bill mandating the payment of taxes. The bill needs the signature of the President to become a law. Next is the crafting of the rules to be followed by the concerned agency tasked to implement the law.

‘Kinakailangan muna na may panukalang batas na mag-uutos na bayaran ang buwis. Sa Kongreso magsisimula ito. Ang panukalang batas na ito ay kinakailangang pirmahan din ng Pangulo, para maging batas. Sunod, kinakailangan gawan ang batas ng mga alituntunin sa pamamagitan ng mga regulasyon ng ahensyang naatasan para ipatupad ang batas at makolekta ang buwis, at iyan ay ang BIR.’

Then, another law is required so that the government can finally send money to the State U’s like the TSU (Tarlac State University).

‘Ngayon, kinakailangan ding may batas, para makapaglaan ng pondo ang pamahalaan na gagamitin ng TSU. Ito ay ang General Appropriations Act (GAA) at ang charter mismo ng TSU.’

Once the BIR collected all the taxes, it will go to the Bureau of Treasury. The DBM (Dept. of Budget and Management) will release the money according the GAA.

‘Kapag nakolekta na ng BIR ang iba’t ibang uri ng buwis, ililikom ito ng Bureau of Treasury (“BT”) at ire-release lamang ng Department of Budget and Management (“DBM”) ang pondo ayon sa GAA.’

Because of the funds allocated to the TSU, Atty. Nick said, it will have the money to pay for its expenditures.

‘Sa pamamagitan ng pondong iyan, at iba pang maaaring panggalingan ng kaperahan ayon sa charter ng TSU, ay mababayaran ang mga gastusin nito, gaya ng maintenance ng mga gusali, pambili ng mga equipment, pasahod sa mga guro at iba pang non-teaching personnel, at bahagi ng tuition ng mga mag-aaral (kung hindi man buong-buo).’

At this juncture, Atty. Nick can’t help but tell Contawe that cursing the government was unnecessary when it was the reason he got a college degree enjoying low tuition fees or even for free. All because of the entire machinery that runs the government?

‘Pwes, bakit mo Contawe mumurahin ang pamahalaan e kaya ka nga nakapag-aral ng mababa ang iyong binayarang matrikula (o baka nga wala pa) dahil iyan sa buong mekanarya ng pagpapatakbo ng pamahalaan?’

Ano bang problema mo?’ Atty. Nick further asked.

Second, Atty. Nick lamented the youths of today either lacks the knowledge or received wrong information from published material, broadcasted or heard from people.

‘Pangalawa, yan ang mahirap sa mga kabataan ngayon na kulang o mali ang itinuturo o nasasagap na mga mensahe galing sa mga nailalathala, napanonood, o naririnig sa kung sinu-suno at sa kung saan-saan.’

‘Saan mo napulot ang ganyang pananaw, Contawe?’ Atty. Nick asked.

Atty. Nick blames the activists who penetrated the State U’s and colleges and even the teachers who covertly imposed their views on students because of personal interest. Atty. Nick remarked that unless a law is passed to correct this practice, our youths will carry on with their twisted thinking.

‘Bunga yan ng mga aktibistang nakapasok na sa mga paaralan, at maging ng mga aktibistang guro na palihim na nagtuturo ng mga pananaw dahil sa pansariling layunin. Ang mahirap sa sistemang ito ay may kalayaan kasi ang mga guro na magturo nang gusto nila sa ngalan ng “academic freedom”. Hangga’t walang batas na iwawasto ito ayun sa “civic duty” at “patriotism” na tungkulin dapat ng bawa’t mamamayan, magpapatuloy ang pagbabaluktot sa kaisipan ng mga kabataan.’

Atty. Nick acknowledged that each one of us are free to express our minds but, we have to make sure that we say is correct and not a product of a twisted or paid beliefs?

‘May kalayaan tayong magpahayag ng ating mga damdamin at kaisipan, pero tiyakin mo muna na ang ipapahayag mo ay tama at hindi bunga ng mali o nabayarang paniniwala.’

Third, the wrong beliefs that influenced Contawe can be blamed on our mass media who are capable of controlling the minds of our youths, to advance their own agenda, considering their size and monopoly in delivering information to the public.

‘Pangatlo, yang mga maling paniniwala na pumasok sa kokote ni Contawe ay maibabaling din natin sa mass media na kayang kontrolin ang kaisipan ng mga kabataan, para isulong ang kanilang pansariling layunin, lalo pa’t napakalaki nito at imomonopoliya ang paghatid ng impormasyon sa mga mamamayan.’

Atty. Nick cited ABS-CBN as an example to drive home his point. He said that instead of teaching or stressing the youth’s obligation to love our country, obey the authorities etc., they sent a different message on the television or radio.

‘Halimbawa na nito ang katol. Imbes na ituro o ilahad, na obligasyon dapat nito ayon sa mga batas, ang pagmamahal sa bayan, pagsunod sa mga kinauukulan, at pagsulong ng pagiging isang mabuting mamamayan, ay taliwas ang mga mensaheng ipinaaabot sa telebisyon at radyo.’

In addition, the Filipino youths learn nothing but shallowness, indecency and to disobey their parents and the authorities, especially children of OFWs because they believe its their right to express.

‘Bukod pa riyan, puro kababawan, kahalayan, at pagsuway sa magulang at mga kinauukulan ang natututunan ng mga kabataan, lalo na yung mga lumaking malayo sa piling at gabay ng kanilang mga magulang, dahil lamang may karapatan daw sila magpahayag.’

Atty. Nick acknowledged the Filipinos right to free speech or freedom of expression but he said our rights has limits.

‘Oo at may karapatan magpahayag ang bawa’t isa sa atin, subali’t hindi ibig sabihin na lalabagin na ang lahat nang umiiral na batas dahil gusto mo lang magpahayag. Ang bawa’t karapatan ay may limitasyon. Kaya nga may mga batas tayo para sa kaayusan ng bansa. Kung ang mga batas ay hindi susundin, gulo ang mangyayari at ang lalabag ay kinakailangang managot sa kanyang gagawin.’

Atty. Nick offered Contawe some words of advice. ‘Huwag mo sirain ang buhay mo, Contawe, sa maling paniniwala.’

In fact, Atty. Nick remarked, Contawe should serve the public to regain the trust of the public, to help the country or as a gesture of saying thank you for getting a college education because of the people’s taxes.

‘Kung tutuusin pa nga, dapat ay magserbisyo publiko ka, para maibalik mo ang tiwala ng taumbayan sa iyo at makatulong ka sa bansa o kaya’y mapasalamatan mo man lang ang mga nagbayad ng buwis para makapag-aral ka. Utang na loob mo yan sa buong bansa.’

Atty. Nick ended the FB post by saying that as a government scholar, Contawe is such a waste. ‘Sayang ang pagiging iskolar mo!’

Your comment?

Source: Nick Nañgit – NCN Law

Add Comment