Mar Roxas: If you smuggle a contraband (bullet) to the airport, it is just right you are caught

Mar Roxas was interviewed by the press today, November 5 and this what he has to say on ‘tanim-bala.’

Mar Roxas on the accusation that the NAIA employees are involved in ‘tanim-Bala.’

Malinaw dito, hindi policy ng pamahalaan, hindi policy ng daan matuwid ang magsamantala at gumawa ng pangongotong, o maglaglag droga, maglaglag ng bala at maglaglag kahit ano sa ating mga kababayan.

Roxas said it is very clear that it is not the policy of the government, it is not the policy of ‘straight path’ to prey on its people like being involved in extortion activities, planting bullets, planting illegal drugs, or planting anything and victimizing its people.

Ang policy natin ang matuwid, ang matapat ang maayos na pamamahala. Kung meron man gumagawa na ito kahit naka-uniporme pa sila, dapat lamang maparusahan at masuspinde at matanggal sa serbisyo.

The policy of the straight path is to provide a good governance. If anyone is caught doing illegal things even if they are in uniform, they should be punished, suspended and dismissed from government service.

Ang mahalaga rito ay magpatuloy ang pagtitiwala ng mamayan na ipinagkaloob ng ating mga kababayan sa kanilang kinauukulan, sa kanilang pamamahalaan.

The important thing is for the people to continue trusting the government, to nurture the confidence that the people entrust to its elected officials, to its government.

Ang pamahalaan nila ay dapat kasangga nila, di pinagmulan pa o sanhi mg pwerhisyo sa kanya.

The government is supposedly a partner and a friend in progress, not the source of sufferings of the people.

On the question who should take responsibility?

Ay hindi, kung nagpasok kan ng kontrabando sa airport, paano naging problema ng gobyerno yon?

No, if the passenger tried to smuggle a contraband to the airport, what makes it a problem of the government?

On the question of the damage of the ‘tanim-bala’ incidents to the aviation industry, to other industries in the country?

Ang damage sa industriya natin ay dapat ilagay natin sa konteksto kung sino ang ba talaga ang nagpapasok ng mga kontrabando sa paliparan natin? Di ba? Kung meron naman talaga nagpapasok ng mga kontrabando sa paliparan natin, ay di dapat, tama lamang na nahuli sila ng pamahalaan.

To assess the damage that the ‘tanim-bala’ is wrecking havoc on the aviation industry, to the tourism industry and the Philippine industries in general, Mar said we should put this in the proper context: Who smuggled the contraband to our airport? Correct? If a passenger is indeed caught smuggling a contraband inside the airport, then it is just right that the government catches him.

What do you think about this post?

One Response

  1. Jesus parado jr April 20, 2016

Add Comment