Open letter to DDS -prepare for ABS-CBN blowback, defend President Duterte in the streets

An open letter addressed to the Duterte supporters (DDS) amid threats of retaliation from ABS-CBN and allies against the Duterte administration circulates online.

The open letter has been posted on the FB page named The Brave Filipinos.

In the open letter, the author urged fellow DDS (Die Hard Duterte Supporters) to prepare themselves for the retaliation of ABS-CBN and the Lopez family following the shutdown of the family jewel – the Kapamilya Network.

When necessary, the DDS should go out in a show force far greater than in the past, to stop the forces planning to unseat President Duterte. The author cited 7 reasons why meeting the Opposition with greater force is necessary.

Aside from the social media front, the DDS needs to fight the enemies of the administration to demonstrate the following: 1. the Lopezes and their ilks have picked the wrong enemy to mess with. 2. they will find out that the DDS far outnumbers them. 3. That ABS-CBN’s claim 75% of Filipinos favors the grant of new franchise. 4. Drive home the point that the Philippines is not ABS-CBN and ABS-CBN is not the Philippines. 5. To prove that what the Lopezes is doing to the young generation is mind conditioning just like what the Aquinos did after the Marcos regime. 6. The use of phrases like “Laban Pilipinas” and “Laban ng ABS CBN ay Laban ng Bayan” is wrong. 7. The DDS can easily obliterate them because our intentions are pure and what motivates us is our love for country unlike them.

The author went on to enumerate the Opposition groups and the respective driving force that motivates them. Let me cite one example – the Oligarchs whom the author described a group of businessmen driven by their interest to control the businesses in the country and grow their wealth by enslaving the poor whom they referred as ‘Kapamilya’.

The author went to mentioned 6 other groups with their respective motives.

Moving forward, the author reiterated how formidable the enemies the DDS are facing, who are appears united but in reality, they have different interests, a total opposite of the interest of the DDS who wants nothing but to see a progressive country by dismantling the evil and wickedness that envelop the country, which he mentioned in the post.

The author ended the letter by urging fellow DDS to be prepared to fight and once and for all, deliver the fatal blow the enemies of the country.

You may read the original open letter below.

Open Letter to my fellow
Duterte Diehard Supporters
(DDS)

Dear Fellow DDS,
Kapayapaan!
Ihanda natin ang ating mga sarili dahil higit sa lahat ito yong panahon na sa tingin ko’y gawin nila (kaaway) ang abot sa kanilang makakaya masira o mawasak Lang nila ang Pangulo at kanyang administrasyon bunsod ng tuluyang pagkamatay ng ABS-CBN. Kung kinakailangan, higit pa sa dating lakas, LALABAS TAYO SA MGA LANSANGAN upang harapin ang kanilang pwersa anu pang mangyayari.

Maliban sa Social Media, kailangan nating lumaban sa mga kaaway ng administrasyon upang ipakitang:

1. NAGKAMALI sila ng binangga
2. MAKITA nila ang ating dami na mas marami pa sa Kanila at
3. DI TAMA at KASINUNGALINGAN ang sinabi nilang 75 percent sa mga Pinoy ang pabor sa ABS CBN fresh Leg. Franchise at
4. PATUNAYAN na ang Pilipinas ay DI ANG ABS CBN at ang ABS CBN ay di ang Pilipinas.
5. At patunayang isang MIND CONDITIONING ang kanilang ginagawa para sa ating younger generation Katulad ng ginawa Ng mga Aquino sa atin pagkatapos ng Marcos Regime.
6. ISANG KASINUNGALINGAN ang paggamit nila ng mga katagang “Laban Pilipinas” “Laban ng ABS CBN ay Laban ng Bayan” dahil sila ay HINDI ANG BAYAN KUNDI TAYO na kumikilala, gumagalang at sumusunod sa batas.
7. KAYANG KAYA natin silang durugin dahil PURO ang ating intensyon, at ang nagtulak sa atin ay PAGMAMAHAL sa Bansa, di tulad nilang-
a. Oligarkiya- interes nilang kumuntrol sa kalakalan at yumaman sa pang aalipin nila sa mga maliliit na tinawag nilang “kapamilya”
b. Liberal Party- interes nilang papaghariin ang kanilang political power na baluktut sa pamahalaan Kung saan mamamayagpag ang korapsyon, proteksyon Ng mga negosyo Ng mga nasa Oligarkiya at sariling mga negosyo
c. Leftists/CPP NPA NDF- interes na pabor sa kanilang ideolohiyang walang katuturan na Kumunismo.
d. Druglords/Illegal Drug traders- interes nilang magkamal ng yaman sa pamamagitan ng pagkaalipin ng mga Tao sa Druga.
e. Mainstream Media at NUJP, Rappler et al- interes nilang magkamal ng pera sa pamamagitan ng Corrupted Journalism paid by devil politicians and oligarchs.
f. Foreign Giants- communism, UN-ICC, CIA etc- interes nilang kontrolin sa schema nila ang ating bansa sa pamamagitan nitong mga Pinoy na kalaban ngayon ni Pangulong Duterte.
g. Iilang Taong-Simbahan- interes nilang kontrolin ang pamahalaan dahil kung pabor nila ang nasa gobyerno, itoy gawin nilang host para sa kanilang panglilinta (sipsip-ayuda)

Ganito kalaki mga fellow DDS ang ating nagkakaisang (kunwari) kalaban ngunit may kanya-kanyang interes, opposite sa mga DDS na ang interes lamang ay kaunlaran sa pamamagitan ng pagbaklas sa mga kabuktutang nakabalot sa bansa tulad ng nabanggit ko na sa unahan.

Kaya, higpitan na ito ng sinturong nakakandado lamang sa pagmamahal sa bayan tulad ng halimbawang ipinakita sa atin ng Pangulong Duterte.

Be ready to FIGHT for the country.
Let us throw them a blow for their total destruction.

God bless Philippines!

Yours as always,

The Braves Filipinos

Source: The Brave Filipinos

Add Comment

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.