Retired broadcaster lashes at Gilas players critics, calls them “stupid” & “hypocrites”, no love for the Filipino race

For their role in the ugly brawl in the Philippines versus Australia basketball game, the Gilas players have been severely criticized by some people on social media.

Retired broadcaster Jay Sonza couldn’t stand the thought that instead of defending our own, some Filipinos condemned the Gilas players for their action.

Rather, Sonza lauded the Gilas players involved in the bench clearing between the Philippines and Australian players for standing up to the foreigners whom he accused of disrespecting the Filipinos by calling us “monkeys” and “midgets” while pushing us around in our own country.

Sonza remarked that the Gilas players have done nothing to say sorry to the Australians because there was nothing to be ashamed of for defending teammate, as well as the Filipino race.

Sonza claimed he had watched all the video footages, before, during and after the game, listened to every concern players, officials and sports guru, checked on hundreds of social media posts.

Sonza said his conclusion was that the actions of the Gilas players involved in the brawl were justified.

“I would have done far worst action if I were at the Arena,” declared Sonza.

Before ending his post, Sonza called out the critics of Gilas players and said they are nothing but stupid hypocrites who have no love for the Filipino race.

Sa lahat ng Pilipinong sangkot sa bench clearing sa laro ng Philippines vs. Australia, lalo na sa Gilas Pilipinas:

“ANG DANGAL NG LAHING PILIPINO AY WALANG KATUMBAS .”Hindi kahihiyan kanino man ang ipagtanggol ang lahing kayumanggi laban sa mga palalong dayuhan na nais yurakan ka, lalo at higit hinamak ka at tawagin ang Pilipino na unggoy, unano at ipagtulakan, balyahin at sikuhin ka ng walang kalabanlaban.

WALA KAYONG DAPAT IHINGI NG TAWAD KANINO MAN.
HINDI NAKAKAHIYA ANG IPAGTANGGOL HINDI LAMANG ANG SARILI, KUNDI ANG BUONG LAHING PILIPINO. I have watched various copies and angles of video footages before, during and after the game. I have listened to every concern players, officials and sports guru. I have checked on hundreds of social media posts. I dare say, you actions were justified. I would have done far worst action if I were at the Arena.

SA MANLULUPIG DIKA PASISIIL. Stand tall because once in your lifetime, you stood firmly for your country and race. I am pretty sure your children and grandchildren will be very proud of you. I too, am very proud of you.

Sa mga patuloy na nagpapakadisente kuno at bumabatikos sa ginawa ng Gilas Pilipinas, ito ang mensahe ko sa inyo: ISA DAMUKAL KAYONG MGA HANGAL, MAPAGKUNWARI AT WALANG PAG-IBIG SA ATING LAHI.

Your reaction?

Add Comment