Pinoy Trending News

‘Sige na oo na si Duterte na ang dahilan ng lahat ng ito.’ — staunch Duterte supporter’s reaction to critics blaming the President for everything

Apparently fed up with the finger-pointing of President Duterte’s critics for everything like the natural disasters, Marawi siege etc., netizen blogger Noel Landero Sarifa says its true blame should fall on the President’s shoulders.

Sarifa said at first he refused to drag God in the blame game of the Opposition but he wants to state why God chose President Duterte and not some retarded politicians.

Si Duterte ang Maysala.

Sige na oo na si Duterte na ang dahilan ng lahat ng ito. Ayaw ko sanang isama ang Diyos dito pero dahil lahat na lang isisi nyo sa pangulo sige sasabihin ko na bakit si Duterte ang pinili ng Diyos at hindi kung sinong sinto sinto!”

Sarifa said in jests that Duterte should be blamed on all natural disasters, urging fellow supporters to claim it, including the typhoons, earthquakes, volcanic eruption, all these Sarifa could have happened a long time ago but God didn’t because he knew Duterte won’t abandon the Filipino if he was the President. Sarifa said we can’t belittle the zero casualty when the Taal volcano erupted. He said had this happened during a different administration, we would have been staring at Yolanda part 2.

“Si Duterte ang may sala ng kalamidad, oo claim na natin, bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, pwede naman mangyari to noon pero hindi tinuloy dahil alam ng Diyos na hindi tayo pababayaan ni Duterte kung sya ang pangulo. Hamakin mo zero casualty kung sa ibang administrasyon mangyayari, Yolanda part two ang kababagsakan natin.”

Sarifa remarked that Duterte is to blame for what happened in Marawi, because if God let it happened under a President other than Duterte, ISIS would have thrived in Mindanao, because God knew Duterte can handle the enemies of the state, that is why God made Duterte president.

“Si Duterte ang may sala sa nangyari sa Marawi, dahil hindi pinahintulot ng Diyos na iba ang maging pangulo, matagal nang may ISIS sa Mindanao, dahil alam ng Diyos na kaya ni Duterteng sugpuin ang mga kalaban, itinalaga ng Diyos ang kanyang pagkapanalo.”

Sarifa took a swipe at former President Noynoy Aquino who he said cannot even handle the hostage crisis, how much more the ISIS in Mindanao, God knows it, more so the Filipino people.

“Hindi nga mahandle ang hostage crisis sa bus, un pa kayang ISIS sa Mindanao, alam ng Diyos yun, mas lalong alam ng taumbayan yun.”

Sarifa blamed President Duterte for what happened in the West Philippine Sea because if another candidate won in the presidential election, perhaps all the islands in the Philippines would have been obliterated from the map after China bombed it, the dilawans wanted to go to war versus China. Sarifa accused the dilawans of doing nothing, instead of talking to China, they ran to China’s enemies, thus heightening the tension.

“Si Duterte ang maysala sa nangyari sa West Philippines sea kasi kung iba ang nanalo baka naubos na ang isla ng Pilipinas at napulbos na ang Pilipinas sa mapa dahil binomba na ng China, gustong gusto ng mga dilawan ang makipagdigmaan sa China di ba? At wala silang ginawa para ipahinto ang pagkakamkam ng China ang ginawa imbes na kausapin ang China nagsumbong sa kalaban na lalong nagpalala ng tension.”

Sarifa blamed President Duterte for the price hike of goods because according to Sarifa, God knew that if Duterte was the President, every centavo was wisely spent hence the Build, Bulod, Build, free tuition, higher take home pay, salary increase etc. because God does not want the Filipinos to be the milking cow of the shameless people forever and enjoy the benefits of the country’s riches.

“Si Duterte ang dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil alam ng Diyos na kapag si Duterte ang pangulo bawat sentimo ng tax mo may pupuntahan, kaya may Build Build Build, may Free Tuition, mas mataas na take home pay, increase ng mga sahod, pagbaba ng unemployment dahil ayaw ng Diyos na habang buhay tayong gatasan ng mga walanghiya, gusto ng Diyos na makinabang din tayo sa yaman ng ating bansa.”

Duterte is the culprit why the anomalies of the church was exposed because God made it happen because he was tired his name has been abused for the political gain of the few and the holier-than-thous.

“Si Duterte ang may kasalanan bakit nabulgar ang mga anomalya ng Simbahan, sinadya ng Diyos dahil pagod na syang ginagamit ang kanyang pangalan para sa pamumulitika at pagkukunwari ng mga banalbanalan.”

Sarifa remarked Duterte is responsible for what happened and what will happen not because God is mad at Duterte. Rather, God wants to show that even if President Duterte is already old, he can lead no matter what natural disasters or calamities that befall on the country. God wants to show that we will faced more challenges down the road that is why we should not allow that the politicians of old to stage a comeback because we deserve a President who have genuine love and concern for ordinary Filipinos.

“Oo si Duterte ang dahilan ng lahat, hindi dahil galit and Diyos kay Duterte kundi para mapakita sa tao na kahit matanda na ang pangulo kaya nyang itaguyod ang sambayanang Pilipino sa ano mang sakuna. Gustong ipakita sa atin ng Diyos na madami pang pagsubok na dadaan kaya wag na tayo bumalik sa dating pamamahala dahil deserve natin ang pangulong may tunay na pagmamahal at malasakit sa kapwa. Na tama ang desisyon nating ihalal si Duterte dahil isipin nyo na lang kung nangyari ang lahat ng ito at iba ang ating pangulo, malamang isang kahindikhindik na namang pangyayari sa ating kasaysayan.”

Sarifa wrapped up his rant saying Duterte is the culprit to serve as a wake up call to Filipinos that being stupid is enough because it is possible to experience prosperity.

“Kaya oo si Duterte ang may sala, para ipamukha sa Pilipino na tama na ang pagiging tanga dahil pwede naman pala tayong guminhawa.”

Your comment?

Source: Noel Sarifa

Exit mobile version