UP Board of Regent member chides Senator Hontiveros after ‘Umalis ako out of principle’ statement: WOW! NAKA-DRUGS KA, TEH?

On February 27, 2017, Sen. Hontiveros was stripped of her health committee senate chairmanships courtesy of Senator Manny Pacquiao.

On Facebook, the lady senator posted a brief message, giving the social media a glimpse of her emotional state after losing the chairmanship of the senate committee on health.

“We conceded the health committee and moved to the minority because the old majority, which was formed to promote a strong and independent Senate, has failed in that endeavor.

Umalis ako out of principle.”

Hontiveros’s supporters lauded her for doing the right thing.

John Patrick Cabrito said: I applaud you Madam Senator with this move. Been waiting for you to do the right thing for the Filipino people. Hindi nasayang ang boto ko sa inyo.”

But not all are happy with the lady senator’s ‘umalis ako out of principle’ statement.

Facebook user Raoul Danniel Abellar Manuel, a UP Board of Regents member, blasted Hontiveros for her hypocrisy via the post with the title, ‘WOW! NAKA-DRUGS KA, TEH?’ 

Manuel chided Hontiveros for claiming she left the majority coalition in the senate out of principle because she refused to work with an administration who don’t respect human rights.

“Umalis daw sa majority out of principle. Ayaw daw maging kasabwat ng rehimeng walang respeto sa karapatang pantao. Eh kumusta naman yung pananahimik natin sa human rights violations, extra-judicial killings, pagkakait ng lupa sa mga magsasaka, etc nung presidente si Noynoy Aquino? Ano to, selective lang dapat ang paghahanap ng hustisya?”

Manuel derided politicians who take advantage of political uncertainties by riding every issue against the current administration to stay in power.

“Sa panahong ligalig ang naghaharing uri ay susulpot ang mga oportunistang para daw sa pagbabago pero wala namang matibay na prinsipyong pinanghahawakan. Sila ang mga “lider” na ginagamit ang pagkakataon para kunin ang simpatya ng mamamayan para makapanatili sa puder.”

Manuel said the overthrowing a president is not a solution to effect change in our society. He said many elections have passed but time and again, the people are disappointed because these elected officials do not fight represent the interest of the people.

“Kitang kita na ng mamamayan na hindi sa pagpapalit ng mga pinuno nakakamit ang pagbabagong panlipunan. Maraming eleksyon na ang dumaan pero palagi lang tayong nadidismaya dahil hindi interes ng mamamayan ang kanilang binibitbit.”

Manuel believed that unless the people unite to overhaul our bureaucracy and capitalist economy, the people will remain watching from the sidelines while the ruling elites wage a war against each other for economic and political control.

“Hangga’t hindi tayo magsasama-sama para maipabagsak ang burukrata kapitalismo, mananatili tayong mga tagamasid sa awayan at girian ng mga miyembro ng naghaharing uri, na ginagamit ang puder para sa pansariling interes sa larangan ng ekonomiya at pulitika.”

Your reaction please!

Credits to Raoul Danniel Abellar Manuel

Add Comment